Poznaj naszą Wspólnotę!

Drogi internetowy wędrowcze…1

Jeżeli chcesz spełnić pragnienie Ojca Pio, który jest Patronem naszego zgromadzenia dołącz do nas, by wspólnie nieść Miłość człowiekowi niepełnosprawnemu, uzależnionemu, choremu, jako Brat Chrystusa Cierpiącego w dzisiejszym, świecie nie mającym czasu dla drugiego człowieka.

Bracia poświęcają swoje życie Bogu, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, aby poprzez konsekrację oddać się Bogu na wyłączną własność. Przyodziewają habit jako zewnętrzny znak przynależności do Kościoła i poświęcenia Bogu. Naszą pracę wśród ludzi chorych i cierpiących ożywia i pielęgnuje codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin i wspólnota braterska.

By poznać bardziej nasze życie oddane Bogu i drugiemu człowiekowi, zapraszamy Cię do skontaktowania się z nami. Jeśli poszukujesz swojej życiowej drogi, a głos Boży wzywa Cię byś poszedł za Nim, mamy nadzieje że po zapoznaniu się z treścią tej strony, dobry Bóg wzbudzi w Twoim sercu święte zaciekawienie naszą Wspólnotą.

DSC_0338

Wierzymy także w to, że Ten który przemienił w Kanie wodę w szlachetne wino, przemieni również Twoje zainteresowanie w głos prawdziwego wezwania do służby Bożej w naszej wspólnocie. Będziemy się modlili o to do Maryi Matki dobrej przemiany, która była obecna na godach w Kanie Galilejskiej, abyś i Ty mógł zakosztować jak słodko jest należeć wyłącznie do Boga.

Nazwa naszej wspólnoty zakonnej i jej znaczenie:

BRACIA CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO …

Wspólnotowość jest charakterystyczną cechą całej rodziny franciszkańskiej. Ojciec Franciszek mówił, że duchowe więzi są, a właściwie powinny być silniejsze niż pokrewieństwo krwi. Być, Bratem to odnajdywać braci i siostry we wszystkich i wszystkim co stworzył Bóg, Ojciec całego stworzenia, być Bratem Chrystusa to – jak mówi św. Franciszek – pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, natomiast być Bratem Chrystusa Cierpiącego to odnaleźć Go w chorych, niepełnosprawnych, starszych zniewolonych, zagubionych i zepchniętych na margines życia w rodzinie i społeczeństwie. Bo św. Ojciec Pio powiedział:

w każdym chorym jest Jezus który cierpi, ale w każdym ubogim chorym objawia się On niejako podwójnie.

1

Odkrywaniu tego ukrytego Oblicza Pańskiego bracia poświęcają swoje życie.

2333

Bracia uczestniczą w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, wynagradzając Matce Bożej Fatimskiej wszelkie zniewagi i grzechy świata.

Bracia składają śluby zakonne, które  obejmują ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ponadto zobowiązują się do życia wg rad Ewangelii, przestrzegania statutów wspólnoty i zachowania Reguły dla III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Więcej informacja znaleźć można w Menu: Duchowość i Charyzmat Wspólnoty.

Potrzebujesz wsparcia modlitewnego? Napisz do nas! skrzynka_intencji