Pielgrzymka brata Adriana

Nasz współbrat Adrian wraz z pielgrzymką Kaliską dotarł do Matki Bożej na Jasną Górę. Teraz wędrują by pokłonić się Jej Oblubiencowi tronujacemu w sanktuarium w Kaliszu św. Józefowi