NIEDZIELA PALMOWA W KAPLICY DOMOWEJ

W niedziele palmową tj. 5 kwietnia w naszej domowej kaplicy zebraliśmy się by sprawować Liturgię Niedzieli Męki Pańskiej. Było to możliwe dzięki nadzwyczajnemu pozwoleniu Ordynariusza naszej diecezji  Księdza Bpa Henryka Tomasika , który wyraził zgodę na sprawowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia w kaplicach klasztornych, czyli poza świątyniami parafialnymi. Bracia zebrali się w refektarzu aby tam dokonać obrzędu poświęcenia palm. Po czym śpiewając „Hosanna…” przeszli do kaplicy gdzie kontynuowano celebrację, sprawując Najświętszą Ofiarę której, integralną częścią była odczytana przez kapłana i braci postulantów Męka Pańska.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.