Postulat w Rytwianach i Koprzywnicy.

W „oktawie  dnia dziecka” bracia Postulanci wraz braćmi Profesami wybrali się na wycieczkę do pokamedulskiego zespołu klasztornego w Rytwianach gdzie obecnie znajduje się ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy.  W tamtejszej świątyni „pachnącej” jeszcze ciszą kamedulskiej medytacji odśpiewali litanię oddając cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  Po krótkim spacerze w klasztornym ogrodzie bracia udali się do pocysterskiego opactwa w Koprzywnicy. Dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza, który umożliwił otwarcie i zwiedzenie kościoła bracia mogli podziwiać przepiękną świątynię  i pokłonić się Różańcowej Pani w odbierającym tam cześć obrazie.