Rekolekcje 2022

W Dniach 5-9 września nasz klasztor stał się miejscem odnowy duchowej, gdyż bracia naszej wspólnoty  przeżywali swoje doroczne rekolekcje zakonne. Jest to czas kiedy  bracia pozostawiają wszystkie prace i działania, które mogłyby ich oderwać od skupienia, a koncentrują swoją uwagę wyłącznie na swoim życiu z Bogiem.

W każdych rekolekcjach Duch Święty pełni rolę oświecenia, przynaglenia do dobrego, poddaje dobre pragnienia, wskazuje na błędy i grzechy. Tym, którym się podczas tych rekolekcji był, kapucyna brata Jarosława Banasiuk, pełniący na co dzień misję Gwardiana Lubelskiego klasztoru  znajdującego się w dzielnicy Poczekajka.

Tematem przewodnim rekolekcji były napomnienia świętego Patriarchy Franciszka. Ojciec Rekolekcjonista w niezwykły sposób odsłonił nam głębię zawartą w tych z pozoru prostych i skondensowanych w treści tekstach. Ojciec Jarosław roztoczył przed braćmi niezwykle konkretny świat drogi duchowej, nakreślony przez świętego Biedaczynę z Asyżu, Wskazując w ten sposób braciom nie łatwą, ale z Bożą pomocą możliwą drogędo komunii  z Bogiem i jedności ze współbraćmi.

Relikwie św. Andrzeja Boboli w naszym klasztorze.

W piątka 1 lipca bracia udali się do grobu św. Andrzeja, który znajduje się w  dedykowanym Mu sanktuarium, przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam mieli okazję by pomodlić się przy szklanej trumnie, zawierającej Jego doczesne szczątki. Podczas Mszy Świętej, Kustosz Sanktuarium przekazał braciom kapsułę zawierającą fragment uświęconego przez chwalebne życie i męczeńską śmierć, ciała Świętego. Wdzięczni Ojcom Jezuitom za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, prosimy: święty Andrzeju domowniku naszego klasztoru módl się za nami i za Ojczyzną naszą.