Pielgrzymka do Medjugorie

W niedzielne południe 20 sierpnia po Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie grupa 66 pielgrzymów pod przewodnictwem brata Mariusza Kuskowskiego wyruszyła na rekolekcje do Medjugorie. Jadąc do Medjugorie już w autokarze zawiązała się wspólnota pomiędzy pielgrzymującymi osobami. Radosny śpiew uczestników pielgrzymki, modlitwy i wzajemna otwartość na drugiego człowieka sprawiła niezapomniane wrażenia duchowe. Jeden z pielgrzymów stwierdził, że jest tak pięknie, że „nie chce wysiadać się z autokaru”.

W trakcie pobytu w Medjugorie pielgrzymi uczestniczyli w codziennej Eucharystii, modliliśmy się wraz z innymi pielgrzymami modlitwą różańcową na placu przy kościele św. Jakuba. Braliśmy również udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu wraz z kilkoma tysiącami pielgrzymów z różnych stron świata. Doświadczenie Kościoła modlącego się wspólnie, kłóci się z tym co przekazują media liberalne o Kościele. Widzieliśmy Kościół żywy, radosny i wspólnie modlący się. Widzieliśmy bardzo długie kolejki pielgrzymów z różnych krajów przystępujących do Sakramentu Pokuty.

Pięknym doświadczeniem był udział nasz w Drodze Krzyżowej na górze Kriżevac. Rozpoczęliśmy nasze rozważanie o Męce Pańskiej o bardzo rannej porze, bo już o 3.30. Rozważania poprowadził Ksiądz Paweł Marczak wraz z bratem Adamem Sztukiewiczem oraz bratem Jackiem Hoff.

Zwiedziliśmy również zabytkowe miejsca w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji takiej jak: Mostar, Dubrownik, wodospady Krawice, Blagaj, Verpić oraz podziwialiśmy Rivierę Makarską i morze Adriatyckie.

Pragnę podziękować wszystkim Pielgrzymom, którzy tworzyli piękną wspólnotę pokoju
i wzajemnej miłości. Dziękuję Księdzu Pawłowi Marczakowi za Jego otwartość, radość
i zaangażowanie oraz duchową opiekę nad nami. Dziękuję moim współbraciom zakonnym Adamowi
i Jackowi za ich radość i świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.