Majówka w Licheniu

W pierwszy weekend majowy bracia z naszej wspólnoty wraz z księdzem z parafii z Kałkowa-Godowa pojechali do Lichenia do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

 

Odwiedziny J.E. Ks. Bp Adama Odzimka

23 marca 2018 r. w Niedzielę Palmową naszą wspólnotę zakonną odwiedził J.E. Ks. Bp Adam Odzimek – Biskup Pomocniczy w Diecezji Radomskiej. Bracia uczestniczyli najpierw w uroczystej Eucharystii w Niedzielę Palmową.

Napisano o nas w gazecie: Kronika Pawłowska

Większość mieszkańców naszej gminy zna sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie Godowie. Jednak tylko nieliczni wiedzą, że począwszy od lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia Sanktuarium stało się domem dla Wspólnoty Zakonnej Braci Chrystusa Cierpiącego.

Zakonnicy przybyli do Kałkowa na zaproszenie ówczesnego kustosza ks. Inf. Czesława Wali. Chciał On by służyli Oni pomocą w licznych dziełach miłosierdzia powstałych przy sanktuarium oraz przy obsłudze pielgrzymów. Na początku swojego pobytu bracia zamieszkali w pomieszczeniach sanktuaryjnych, a następnie w 2008 roku przenieśli się do wybudowanego przez siebie klasztoru znajdującego się we wsi Godów.

Bracia tego zgromadzenia zasadniczo nie przyjmują święceń kapłańskich, lecz całą swoją uwagę starają się skupić na niesieniu rzetelnej pomocy ludziom; starszym, chorym oraz dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością. Czynią to w myśl świętego Ojca Pio, który kiedyś opowiedział swoim duchowym synom i córkom o wielkim pragnieniu nurtującym Jego serce. Owe marzenie wyraził w słowach: „Pragnę by cały świat był domem ulgi w cierpieniu”. Myśl ta wypowiedziana niegdyś przez św. Ojca Pio stała się mottem przewodnim zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego. Spełnianiu tego pragnienia bracia poświęcają swe siły i zdolności. Dokładając wszelkich starań by coraz pełniej stawać się domem ulgi dla cierpiącego człowieka. W praktyce oznacza to chęć zapewnienia swoim podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, które pojawia się wówczas, gdy człowiek dotknięty niemocą czuje się otoczony miłością oraz fachową i skuteczną pomocą.

Założycielem Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego jest Franciszkanin, Ojciec Albina Sroka. To On wskazał braciom jak mają żyć, służąc Chrystusowi w drugim człowieku, dając im za wzór dwa świetlane przykłady chrześcijańskiego życia, jakimi są św. O. Pio z Pietrelciny oraz św. Franciszka z Asyżu. Wypełniając zadanie wskazane przez swego założyciela Bracia posługują w Domach dla ludzi starszych i Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie przez świadectwo życia i fizyczną pracę wypełniają misję zgromadzenia. Jednak św. O. Pio chciał by cały świat, a nie tylko niewielka grupa, stawał się domem ulgi w cierpieniu. Dlatego Bracia podejmują pracę, również na wyższych uczelniach, aby przekazując fachową wiedzę jednocześnie formować powierzonych sobie studentów w duchu św. Franciszka i św. O Pio. Tak, aby przyszli pedagodzy, terapeuci czy pracownicy socjalni, traktowali swoją pracę, jako „misję miłości”, powierzoną im przez Boga.

Wysiłki braci nie skupiają się jedynie na poprawieniu kondycji psychofizycznej, gdyż nie zapominają oni również o tym, że dusza i serce człowieka również bywają dotknięte różnorakim cierpienie i chorobą. Aby przynieść ulgę chorym duszom, Bracia podjęli się prowadzenia należącego do Sanktuarium, ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego, znajdującego się na Wzgórzu Miłosierdzia. Pragną Oni, aby dzięki ich pracy i modlitwom stał się on miejscem duchowej odnowy dla odwiedzających go osób.

Każdy klasztor, również ten znajdujący się we wsi Godów, jest miejscem gdzie dzięki modlitwie, pracy i codziennym ofiarom zakonników, niebo łączy się z ziemią. Dlatego warto wiedzieć, że także na terenie naszej gminy znajduje miejsce, gdzie dusze poświęcone Bogu, kochają Go i modlą się także za tych, którzy zagubili się w walce o swoją codzienną egzystencję.

Br. Grzegorz B.

Źródło: Kronika Pawłowska, styczeń 2016

Kolęda 2018

26 stycznia w naszym klasztorze miała miejsce kolęda. Odwiedził nas ks. kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi w Kałkowie-Godowie – Zbigniew Stanios.

Pawłowski Klub Seniora

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.
Klub Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z osobami funkcyjnymi.Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię i wiele innych form aktywizacji. Kierownikiem Klubu został brat dr Mariusz Kuskowski, redaktor projektu unijnego który finansuje pierwszy rok działalności klubu a opiekunem tego miejsca oraz jego członków jest brat Adam Sztukiewicz ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Podczas oficjalnej części uroczystości otwarcia Ks Kustosz Zbigniew Stanios wygłosił słowo wstępne, po czym głos zabrał Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik. Następnie przemówili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Po wystąpieniach władz brat dr Mariusz Kuskowski kierownik Pawłowskiego Klubu Seniora w kilku słowach opowiedział o historii powstania projektu, jak również przybliżył zebranym jego cele i sposoby w jakie będą one realizowane. Po wystąpieniach władz Bp. Henryk Tomasik dokonał aktu poświęcenia Klubu. Oficjalną część otwarcia sfinalizowało przecięcie wstęgi. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się huczna zabaw, podczas której najpierw wystąpili miejscowi soliści, którzy mimo młodego wieku zachwycili zebranych swoim talentem i kunsztem wokalnym. Podczas wspólnego śpiewania seniorzy nie tylko mogli podziwiać talenty innych, ale mieli również okazję, by zaprezentować swoje walory głosowe,. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą taneczną, podczas której seniorzy pokazali młodszemu pokoleniu jak w praktyce wygląda aktywność w wieku senioralnym.

Posłuchaj relacji o naszej wspólnocie

Br. Adrian w rozmowie w “Radiu Rodzina” z Kalisza przedstawił charyzmat naszej wspólnoty. Koniecznie posłuchaj !

Audycja: kapłan też człowiek z pasją

Nagranie 1

 

Zapraszamy także do posłuchania rozmowy z naszymi braćmi na temat charyzmatu naszej wspólnoty, która została opublikowana przez Radio Jasna Góra, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Nagranie 2

Pielgrzymka braci na Jasną Górę

W dniach 16-17 października odbyła się 35 jubileuszowa Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę odbyła się ona  pod hasłem: „Idźcie i głoście’”. Coroczne pielgrzymowanie braci zakonnych do stóp Jasnogórskiej Pani ukazuje wymiar służby, jaki niesie z sobą tak szczególne powołanie, jakim jest życie konsekrowane. Jest to piękne świadectwo wiary i osobistego zawierzenia Maryi mistrzyni życia duchowego

Pierwszego dnia konferencję wygłosił o. dr Filemon Janka OFM z Poznania. Podczas prelekcji ojciec prowincjał ukazał  świat wirtualny, który niesie ze sobą wiele zagrożeń, na które są narażeni również zakonnicy. O. Filemon podkreślił również znaczenie posługi braci zakonnych w Kościele, jako cenne i piękne powołanie. Wzmocnieniem jego wypowiedzi były słowa św. Jana Pawła II określające życie zakonne jako kwiat Ewangelii.

Drugiego dnia pielgrzymki, mszy św. w kaplicy Matki Bożej, przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, który podczas tej Świętej Ofiary Miłości modlił się w intencji braci zakonnych,. W homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał do życia wg. Ewangelii, pogłębiania relacji z Jezusem w miejscu wyjątkowym, jakim bez wątpienia jest Jasna Góra, gdzie jest źródło siły do tego, by iść i głosić piękno Ewangelii, dając  w tym świecie świadectwo pokory i miłości. Kaznodzieja wskazał, że wiara „musi się wyrażać w konkretnym świadectwie miłości, to świadectwo nie może być tym, co nam w życiu zbywa, ale musi nas wyrażać, musi nas kosztować”.

 

Śluby zakonne 2017

3 Październik jest dniem przejścia św. patriarchy Franciszka do nieba, w tym dniu w Sanktuarium Matki Bożej Bolenej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie br. Adrian Paprocki złożył swoje pierwsze śluby zakonne: czystości ,ubóstwa i posłuszeństwa, oddając w ten sposób swe życie na wyłączną własność Bogu i czyniąc je ewangelicznym. Podczas tej samej uroczystości dwóch innych braci: Adam Sztukiewicz i Łukasz Preihs przez odnowienie profesji ponowili swoją wolę pójścia za Panem na wzór św. Franciszka i św. O. Pio. Ślubowanie złożyli na ręce JE Biskupa Piotra Turzyńskiego. W wygłoszonym z tej okazji kazaniu ksiądz biskup ukazał świetlane wzory postępowania, jakimi przez wieki byli ojcowie kościoła i święci. Atmosfera tej uroczystość była podniosła a biorącym w niej udział towarzyszyło głębokie wzruszenie i radość. Najwięcej emocji dało się zauważyć na twarzach rodziców i bliskich neoprofesów, bo oto poprzez konsekracje tych braci Bóg z większą mocą wszedł w życie ich rodzin.

Rekolekcje wspólnotowe

W dniach 18 – 21 w naszej wspólnocie zakonnej przeżywaliśmy rekolekcje, które wygłosił pasjonista z Warszawy -o.Sebastian Walak CP. Był to owocny czas spotkania z Bogiem, szczególnie ważny dla braci, którzy 3 października odnawiać będą śluby zakonne. Tego dnia swoje pierwsze śluby zakonne złoży na ręce Ks. bp Piotra Turzyńskiego nowicjusz br. Adrian.