Pielgrzymka

PROGRMA REKOLEKCJI W DUCHOWOŚCI OJCA PIO 02-04 CZERWIEC 2023

PROGRMA REKOLEKCJI W DUCHOWOŚCI OJCA PIO
02-04 CZERWIEC 2023
REKOLEKCJE PROWADZI BRATA PAWEŁ BOLIBOK SFCHP
PIĄTEK 02.06
17.00 – KOLACJA
18.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTRZESZGO SAKRAMENTU – BRAT MARIUSZ
19.00 – MSZA ŚWIĘTA
SOBOTA 03.04
7.30 – ROZMYŚLANIE 1 LIST Św. Jana Apostoła 2 i 3. – BRAT JACEK
8.00 – ŚNIADANIE
10.00 – KONFERENCJA
12.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTRZESZGO SAKRAMENTU W CISZY
13.00 – OBIAD
14.00 – KONFERENCJA
15.00 -KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – BRAT ADAM
16.45 – KOLACJA
18.00 – MSZA ŚWIĘTA W SANKTUARIUM I PROCESJA FATIMSKA
NIEDZIELA 04.06
7.00 – GODZINKI O NIEPOKALNAYM POCZĘCIU NMP – BRAT ADAM
7.30 – MSZA ŚWIĘTA
8.45 – ŚNIADANIE
10.00 – KONFERENCJA
12.00 – RÓŻANIEC I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE – BRAT PAWEŁ I ADAM
13.00 – OBIAD
KONIEC REKOLEKCJI

Kolęda w klasztorze 2023

Dnie szóstego grudnia odbyło się poświecenie  pomieszczeń klasztornych w domu macierzystym Braci Chrystusa Cierpiącego.

Czuwanie Fatimskie

W każdą sobotę miesiąca od maja do października wynagradzaliśmy Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, jakimi jest ono obrażane. W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej odbywały się nabożeństwa wynagradzające. W tych nabożeństwach aktywnie biorą udział również nasi bracia, gdyż Matka Boża jest główną Patronką Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego

Siostra Łucja otrzymała od Matki Bożej podczas objawienia w Hiszpanii 10 grudnia 1925r. wskazania jak ma nieść ulgę w cierpieniu. Maryja zjawiła się wraz z Dzieciątkiem Jezus, położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Wtedy przemówiło Dzieciątko:

“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Matka Boża powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 r. Jezus powiedział jej wówczas:

“Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
– Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
– Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
-Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
– Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

 Jezus powiedział do siostry Łucji:

„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa: Rola i miejsce rodziny w procesie wychowania, profilaktyki uzależnień i resocjalizacji @ Sala Konferencyjna Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Polska

26 Marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Konferencja naukowa nt. Rola i miejsce rodziny w procesie wychowania, profilaktyki uzależnień i resocjalizacji.

Organizatorami Konferencji są: Projekt Campus Misericordiae (www.cm-projekt.pl), Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacja „San Giovanni” w Kałkowie-Godowie. Prelekcję na temat: Terapia zajęciowa jako forma odnowy młodego człowieka w rodzinie – wygłosił nasz brat : dr Mariusz Kuskowski.

Ks. Bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, także patron honorowy konferencji podczas otwarcia zaznaczył, iż w trakcie wykładów przewijać się będą trzy najważniejsze aspekty towarzyszące procesowi wychowania, o których należy pamiętać, a są to miłosierdzie, rodzina i wartości.

Continue reading