FORMACJA ZAKONNA

Formacja jest kształtowaniem braci w taki sposób, aby ich życie stawało się coraz bardziej zgodne ze świętą Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na wymogi miejsc i czasów. Formacja braci winna być ciągła i trwać całe życie i obejmować zarówno wartości ogólno ludzkie, jak również chrześcijańskie i apostolskie. Każdy wstępujący brat powinien otrzymać staranną formację odbywając: Postulat, Nowicjat i Juniorat.

POSTULAT

Jest okresem formacji początkowej w celu pogłębienia wyniesionej z rodziny wiary i rozpoznania powołania. W tym okresie kandydat zapoznaje się z życiem Wspólnoty, a braterska wspólnota ze swej strony poznaje lepiej kandydata, aby móc wyrobić sobie osąd o jego powołaniu. Formacja postulantów zmierza przede wszystkim przez katechezę do pogłębiania wiary oraz duchowości świętych patriarchów . O. Pio i O. Franciszka.

NOWICJAT

Jest to okres intensywniejszego wprowadzenia w życie ewangeliczne. Bracia, stosownie do swych zdolności i otrzymanej łaski, oddają się głębszemu studium Pisma św. teologii życia wewnętrznego, liturgii , historii i duchowości wspólnoty. Uczestniczą też w różnych formach apostolstwa oraz podejmują prace w domu. Tego rodzaju formacja pod kierownictwem mistrza nowicjatu przygotowuje starannie do złożenia ślubów.

Posłuszeństwo- Ślubowanie posłuszeństwa ma na cel, aby wszyscy bracia przez zrzeczenie się własnej woli złożyli Bogu ofiarę z samych siebie, i szukając we wszystkim upodobania Bożego, w duchu miłości do Niego składali swoją wole w ręce przełożonych, jako najwyższy dar dla Boga.  Pamiętając że pierwszą i najważniejsza ofiarę złożył Jezusa posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

Ubóstwo- Przez złożenie ślubu ubóstwa uczestniczymy w ubóstwie Chrystusa, kory dla nas stał się ubogim. Wyzbywając się własności prywatnej Bóg uwalnia konsekrowane serca od wszelkich przywiązań ziemskich i wznosi je do nieba, czyniąc w pełni dyspozycyjnymi dla pożytku Jego Królestwa.

Czystość- W śród rad ewangelicznych jako wyjątkowy  dar Boży należy cenić czystość, którą pod natchnieniem Ducha św. dobrowolnie przyjmujemy ze względu na Chrystusa i Jego królestwo. Racją naszego życia jest taka miłość, która stawia na pierwszym miejscu Boga i wszystkich ludzi. Przynosi nam ona w sposób szczególny większa wolność serca, dzięki której niepodzielną miłością oddajemy się Bogu i możemy się stać wszystkim dla wszystkich.

JUNIORAT

Juniorat to czas 3 lat, kiedy profes  zdobywa doświadczenie, żyjąc złożonymi ślubami i pracując w duchu i charyzmacie naszej wspólnoty. Ze względu  na braterski charakter naszej wspólnoty można stwierdzić, że Juniorat w naszym przypadku rozciąga się na całe życie. Podczas tej formacji wcielamy w życie rady ewangeliczne, zachowujemy Regułę III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu i Statuty Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

DSC_1186

3 (23)

P1060767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDYDACI DO WSPÓLNOTY

Jeśli odczuwasz pragnienie służenia Bogu jako Brat Chrystusa Cierpiącego niosąc ulgę w cierpieniu bliźnim w potrzebie nie tylko na ciele, ale również na duchu, to przyjedź, napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Istnieje możliwość, po wcześniejszym umówieniu się, na pobyt w naszym klasztorze. Będziesz mógł  zza klauzury zakonnej zobaczyć jak wygląda nasze życie franciszkańskie. Dlatego nie zwlekaj dłużej!

Pan Cię wybrał! Skoro trafiłeś na tę stronę, rozeznając swoje powołanie, być może Bóg pragnie doprowadzić Cię do świętości właśnie w naszej Wspólnocie braterskiej. Św. Franciszek i św. O. Pio wraz z Matką Fatimską zapraszają Cię do swego domu w Godowie, k. Starachowic.

DSC_1222

Każdy kandydat przed wstąpieniem do nas musi odbyć rozmowę z br. Przełożonym naszej wspólnoty, bądź z moderatorem powołań. Następnie należy złożyć komplet dokumentów wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do życia zakonnego (do otrzymania podczas rozmowy). Przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, jednakże pierwszy rok formacji t.j. Postulat zazwyczaj rozpoczyna się we Wrześniu lub z określonych przyczyn w Październiku. Datę przyjęcia do wspólnoty określa brat Przełożony Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Wymagane dokumenty kandydata do Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego:

  1. Życiorys (własnoręcznie napisany)
  2. Podanie o przyjęcie do Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego, skierowane do br. Przełożonego Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego
  3. Dokumenty określające posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkół, egzamin dojrzałości-matura**)
  4. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe**
  5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata od lekarza rodzinnego
  6. Kwestionariusz osobowy kandydata do Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego (do odbioru podczas rozmowy z br. Przełożonym lub z wyznaczanym bratem)
  7. Opinia ks. Proboszcza
  8. Świadectwo chrztu i bierzmowania
  9. Kserokopia dowodu osobistego
  10. W  przypadku odbycia formacji w innej Instytucji Kościelnej (zakony, wspólnoty, stowarzyszenia apostolskie, Seminaria Duchowne) należy dostarczyć opinię z przebytej formacji. Można uzyskać ją również na podstawie podania o przyjęcie do naszej Wspólnoty. Wówczas kierujemy pismo do wskazanej przez kandydata wspólnoty/zakonu/instytucji kościelnej, w której trwała formacja zakonna lub klerycka.**

** Tylko w wypadku posiadania takich dokumentów/Nie obowiązkowe/

DSC_1220

Tajemnica powołania

      Powołanie często utożsamiane jest z nadprzyrodzonym znakiem z nieba. Czasami Bóg rzeczywiście używa środków nadzwyczajnych. Możemy o nich przeczytać w hagiografiach niektórych świętych Pańskich. Najczęściej jednak Bóg zamiast Niebiańskiej Istoty zwiastującej nam wyroki Boże stawia na naszej drodze drugiego człowieka a w miejsce nadprzyrodzonych zjawisk posługuje się zwykłym zdarzeniem, które bardziej przypomina przypadek niż działanie Boże. Najczęstszym jednak przejawem powołania jest silne a czasem nawet natarczywe pragnienie oddania się Bogu na wyłączną własność. To wołanie Boże nigdy nie jest zawieszone w próżni ale bardzo mocno osadzone jest w realiach osoby powołanej. Jako że łaska buduje na naturze, powołanie odpowiada zdolnościom naturalnym złożonym w człowieku jako ewangeliczny talent który należy pomnożyć. Dlatego Bóg mniej lub bardziej konkretnie określa w jakiej służbie odnajdziesz swoje szczęście.

Modlitwa

Zajrzyj do zakładki DUCHOWOŚĆ FRANCISZKAŃSKA gdzie odnajdziesz tekst naszej Reguły Zakonnej!

Skontaktuj się z moderatorem powołań :

E-mail: br.grzegorz@interia.pl

tel.: (41) 272-18-44

Godów 76A, 27-225 Pawłów, k. Starachowic. woj. świętokrzyskie

Zajrzyj w zakładkę KONTAKT !

Zobacz pełną galerię zdjęć naszej wspólnoty!GALERIA

Zapraszamy!

1 (1)

Możliwość komentowania została wyłączona.