INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy do zamawiania przez internet intencji Mszy świętych.

Istnieje możliwość zamówienia intencji Mszy Świętej indywidualnej bezterminowej, którą można zamawiać drogą poczty elektronicznej. Jest ona odprawiana w najbliższym wolnym terminie w czasie Mszy wspólnotowej w kaplicy naszego zakonnego domu.

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łask.

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji. Przykłady podajemy niżej:

 • Msza dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • O nawrócenie i przemianę życia…
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza Święta wynagradzająca…
 • Msza Święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • O nawrócenie i dobrą spowiedź…
 • O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 • O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
 • O różne łaski przez wstawiennictwo św. O Pio
 • O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Fatimskiej…
 • Msza Święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • Z okazji urodzin (imienin, jubileuszu …) o Boże błogosławieństwo
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • O szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • O dobry wybór drogi życiowej…
 • Za zmarłego (zmarłą) śp; Za zmarłych z rodziny…
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące…

Ofiara mszalna

Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła każdy kapłan celebrujący Mszę Świętą może przyjąć ofiarę. Zazwyczaj jest to ofiara pieniężna. W ten sposób osoba zamawiająca Mszę Świętą funduje stypendium mszalne. Wysokość ofiary ustalona jest zwyczajem miejscowym, przy uwzględnieniu możliwości materialnych zamawiającego. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary.

Należy także wiedzieć i pamiętać, że każdy kapłan (celebrans) jest wolny w swoich decyzjach i nie musi przyjąć intencji mszalnej szczególnie jeśli nie jest ona zamówiona w godziwej intencji.

Jak zamówić Mszę Świętą?

1. Wyślij do nas e-maila na adres: bracia.intencje@gmail.com z podaniem następującej informacji:

– treść intencji Mszy św. oraz liczba zamawianych Mszy świętych

warto do wysyłanego do nas e-maila, dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto, ofiary z tytułu odprawienia Mszy św. Przyspieszy to informację zwrotną z datą i godziną odprawienia tej (tych) Mszy św.

lub

2. Skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza zgłoszeniowego (na samym dole niniejszej strony)

3. Wpłać ofiarę pieniężną na konto*:

Nr. konta Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego:
73 1240 1398 1111 0010 0048 6591
Bank PKO S.A. II Oddział w Starachowicach, ul. Lipowa 29
SWIFT: PKOP PL PW
LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35 /centrala PKO SA/

* W tytule przelewu prosimy wpisać: OFIARA ZA MSZĘ ŚWIĘTĄ…

4. Poczekaj na wiadomość zwrotną, w której poinformujemy cię o przyjęciu intencji oraz dacie odprawienia Mszy Świętej.

Bracia Chrystusa Cierpiącego

Zamawianie intencji mszalnych

Wypełnij uważnie poniższy formularz. Pola oznaczone * są wymagane.

Możliwość komentowania została wyłączona.