KONTO BANKOWE

Jeśli pragniesz złożyć dar serca i wesprzeć naszą wspólnotę zakonną, możesz wpłacić ofiarę na rachunek bankowy:

  • tytuł przelewu/wpłaty: ofiara na cele religijne
  • Odbiorca: Bracia Chrystusa Cierpiącego, Godów 76 A, 27-225 Pawłów

nr konta: 73 1240 1398 1111 0010 0048 6591

Bank PKO S.A. II Oddział w Starachowicach, ul. Lipowa 29

SWIFT: PKOP PL PW

LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35 /centrala PKO SA/

pobierz DRUK WPŁATY/PRZELEWU pdf

Niech Pan Jezus wynagrodzi Wam dar serca!

Wspólnota Braci Chrystusa Cierpiącego

Możliwość komentowania została wyłączona.