Dożynki Diecezjalno – Gminne 2018

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej 9 września 2018r.  odbyły się diecezjalno-gminne dożynki. Ich starostami byli Krystyna Cieślik z Godowa i Adam Bernacki z Tarczka

Na uroczystość przybyło ok. 3 tys. osób, przede wszystkim z gminy Pawłów i powiatu Starachowice oraz z innych miejsc Polski. Jak co roku uroczystość rozpoczął wielobarwny korowód dożynkowy drogami Kałkowa i Godowa ubogacony wspaniałymi wieńcami dożynkowymi, obecnością rolniczych maszyn: traktorów i kombajnów, zespołów ludowych i wielką rzeszą ludzi w strojach ludowych uśmiechniętych i szczęśliwych.

Centralnym punktem dożynkowych uroczystości była Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Kan. Piotr Walkiewicz – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezji Radomskiej, który reprezentował ks. biskupa Henryka Tomasika. Na zaproszenie Kustosza Sanktuarium odpowiedział także ks. Kan. Andrzej Rdzanek – Dziekan Dekanatu Starachowice-Południe.

Po uroczystej Mszy św., która odbyła się na ołtarzu polowym przy Golgocie Martyrologium Narodu Polskiego w Kałkowie traktory na czele z wozem strażackim wszyscy uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kunowa i Brodów  udali się na II część tegorocznych dożynek, mianowicie na piknik dożynkowy, który odbył się na boisku w Kałkowie. Tegorocznymi organizatorami Dożynek byli: Kustosz Sanktuarium ks. kan. Zbigniew Stanios oraz Wójt Gminy Pawłów- Pan Marek Wojtas i Stowarzyszenie “Gmina Pawłów Plus”. Równolegle do obchodów na boisku odbył się II Bieg po Ziemi Pawłowskiej “Biegaj z Plusem”. Bieg podzielono na 12 kategorii wiekowych. Najkrótszy dystans wynosił 300 m, najdłuższy – 10 km. Wszyscy dostali medale, a zwycięzcy – puchary i nagrody rzeczowe.

Na pikniku dożynkowym było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży m.in. zjeżdżalnie, wata cukrowa, piłka nożna na dmuchanym boisku, wspinaczka, strzelanie z łuku, nauka udzielania pierwszej pomocy, gokarty, lody, konkurencje dla dzieci itp. Dla wszystkich był poczęstunek m.in. kiełbaska z grilla, lody, ciasta upieczone przez mieszkańców Kałkowa i Godowa, zupa grochowa. Dania przygotowały różne organizacje z Kałkowa i okolic. Można było kupić produkty na stoiskach handlowych. Oczywiście wszystkiemu towarzyszyła muzyka i śpiewy w wykonaniu solistów, grup regionalnych m.in. Zespół Sołtyski z Pawłowa, Koło Gospodyń Wiejskich „Kałkowianki”, Pawłowski Klub Seniora, Zespół artystyczny uczestników WTZ, Zespół Echo Adamowa itp., dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie i inni.

 

Rekolekcje wspólnotowe 2018

Na początku września 2018 w naszej wspólnocie przeżywaliśmy rekolekcje zakonne, które poprowadził ks. Jacek Skowroński – Promotor Różańca Pompejańskiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Zapraszamy na strone internetową, w której podane są terminy i lokalizacje przyszłych rekolekcji prowadzonych przez ks. Jacka.  http://rekolekcje-ksjacek.pl/

Czuwanie w Krakowie

Rok 2018, to ROK OJCA PIO. Przeżywamy bowiem uroczysty jubileusz stulecia od otrzymania przez niego stygmatów oraz pięćdziesięciolecia od przejścia do domu Ojca.
W nocy 16 na 17 czerwca 2018 czciciele świętego Stygmatyka zgromadzili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach by razem modlić się za wstawiennictwem Pio z Pietrelciny oraz zgłębiać jego duchowość.
Wśród licznej rzeszy pielgrzymów która po brzegi wypełniła Bazylikę Bożego Miłosierdzie w Krakowie Łagiewnikach znaleźli się również dwaj nasi bracia którzy udali się tam jako opieka duszpasterska członków grupy modlitewnej św. O Pio z Sanktuarium w Kałkowie.

Spotkanie obejmowało liczne konferencje m.in. „Młodość i droga powołania św. Ojca Pio”, którą wygłosił bł. Antonio Belpiede OFMCap.  Apel Jasnogórski poprowadził Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów br. Tomasz Żak OFMCap. Konferencję na temat cierpienia i stygmatach św. O. Pio wygłosił Ks. Krzysztof Śliczny – Asystent diecezjalny Grup Modlitwy Ojca Pio w Diecezji Kaliskiej. Świadectwo swego życia wygłosił ks. prał. Andrzej Liszka. Centralną częścią spotkania była Eucharystia po przewodnictwem JE Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Był czas na modlitwę indywidualną, na Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

 

 

 

 

 

Święcenia diakonatu 2018

Dnia 9 czerwca 2018 r.  nasza Wspólnota przeżywała wielką uroczystość wśród jedenastu alumnów WSD w Radomiu dwóch naszych braci Roman Zając i Paweł Bolibok przyjęło święcenia diakonatu.

Jest to kolejny stopień w drodze do kapłaństwa. Na uroczystej jutrzni, w kaplicy seminaryjnej, kandydaci złożyli uroczyste wyznanie wiary, w którym wyznali, że będą zachowywać i nauczać prawd podawanych przez Kościół za dogmaty wiary.

Liturgia święceń rozpoczęła się o godzinie 10.00 w radomskiej katedrze. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył bp Piotr Turzyński. Obecny był również bp Adam Odzimek. Po przedstawieniu kandydatów do święceń ks. bp Piotr Turzyński wygłosił homilię, w której wskazał, że powołanie zaczyna się w domu rodzinnym i wspólnocie parafialnej. W seminarium następuje etap rozeznania Bożego wezwania i uczenia się słuchania głosu Boga.
Biskup zachęcił diakonów do wybrania swojego kształtu służby. Wspomniał o etosie polskiego kapłana, oddanego całkowicie powierzonym sobie ludziom.

Po homilii nastąpiła dalsza część liturgii święceń. Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych nowo wyświęceni diakoni założyli stuły opadające na prawy bok oraz dalmatyki.
Na koniec Mszy diakoni podziękowali wszystkim za troskę i miłość, której doświadczali w swoim w życiu. Tę wdzięczność, w imieniu wszystkich współbraci wygłosił dk. Wojciech Jończyk. Po zakończonej liturgii diakoni rozjechali się by w gronie bliskich świętować dar swojego wybrania i udzielonych im święceń.

Majówka w Licheniu

W pierwszy weekend majowy bracia z naszej wspólnoty wraz z księdzem z parafii z Kałkowa-Godowa pojechali do Lichenia do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

 

Odwiedziny J.E. Ks. Bp Adama Odzimka

23 marca 2018 r. w Niedzielę Palmową naszą wspólnotę zakonną odwiedził J.E. Ks. Bp Adam Odzimek – Biskup Pomocniczy w Diecezji Radomskiej. Bracia uczestniczyli najpierw w uroczystej Eucharystii w Niedzielę Palmową.

Napisano o nas w gazecie: Kronika Pawłowska

Większość mieszkańców naszej gminy zna sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie Godowie. Jednak tylko nieliczni wiedzą, że począwszy od lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia Sanktuarium stało się domem dla Wspólnoty Zakonnej Braci Chrystusa Cierpiącego.

Zakonnicy przybyli do Kałkowa na zaproszenie ówczesnego kustosza ks. Inf. Czesława Wali. Chciał On by służyli Oni pomocą w licznych dziełach miłosierdzia powstałych przy sanktuarium oraz przy obsłudze pielgrzymów. Na początku swojego pobytu bracia zamieszkali w pomieszczeniach sanktuaryjnych, a następnie w 2008 roku przenieśli się do wybudowanego przez siebie klasztoru znajdującego się we wsi Godów.

Bracia tego zgromadzenia zasadniczo nie przyjmują święceń kapłańskich, lecz całą swoją uwagę starają się skupić na niesieniu rzetelnej pomocy ludziom; starszym, chorym oraz dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością. Czynią to w myśl świętego Ojca Pio, który kiedyś opowiedział swoim duchowym synom i córkom o wielkim pragnieniu nurtującym Jego serce. Owe marzenie wyraził w słowach: „Pragnę by cały świat był domem ulgi w cierpieniu”. Myśl ta wypowiedziana niegdyś przez św. Ojca Pio stała się mottem przewodnim zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego. Spełnianiu tego pragnienia bracia poświęcają swe siły i zdolności. Dokładając wszelkich starań by coraz pełniej stawać się domem ulgi dla cierpiącego człowieka. W praktyce oznacza to chęć zapewnienia swoim podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, które pojawia się wówczas, gdy człowiek dotknięty niemocą czuje się otoczony miłością oraz fachową i skuteczną pomocą.

Założycielem Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego jest Franciszkanin, Ojciec Albina Sroka. To On wskazał braciom jak mają żyć, służąc Chrystusowi w drugim człowieku, dając im za wzór dwa świetlane przykłady chrześcijańskiego życia, jakimi są św. O. Pio z Pietrelciny oraz św. Franciszka z Asyżu. Wypełniając zadanie wskazane przez swego założyciela Bracia posługują w Domach dla ludzi starszych i Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie przez świadectwo życia i fizyczną pracę wypełniają misję zgromadzenia. Jednak św. O. Pio chciał by cały świat, a nie tylko niewielka grupa, stawał się domem ulgi w cierpieniu. Dlatego Bracia podejmują pracę, również na wyższych uczelniach, aby przekazując fachową wiedzę jednocześnie formować powierzonych sobie studentów w duchu św. Franciszka i św. O Pio. Tak, aby przyszli pedagodzy, terapeuci czy pracownicy socjalni, traktowali swoją pracę, jako „misję miłości”, powierzoną im przez Boga.

Wysiłki braci nie skupiają się jedynie na poprawieniu kondycji psychofizycznej, gdyż nie zapominają oni również o tym, że dusza i serce człowieka również bywają dotknięte różnorakim cierpienie i chorobą. Aby przynieść ulgę chorym duszom, Bracia podjęli się prowadzenia należącego do Sanktuarium, ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego, znajdującego się na Wzgórzu Miłosierdzia. Pragną Oni, aby dzięki ich pracy i modlitwom stał się on miejscem duchowej odnowy dla odwiedzających go osób.

Każdy klasztor, również ten znajdujący się we wsi Godów, jest miejscem gdzie dzięki modlitwie, pracy i codziennym ofiarom zakonników, niebo łączy się z ziemią. Dlatego warto wiedzieć, że także na terenie naszej gminy znajduje miejsce, gdzie dusze poświęcone Bogu, kochają Go i modlą się także za tych, którzy zagubili się w walce o swoją codzienną egzystencję.

Br. Grzegorz B.

Źródło: Kronika Pawłowska, styczeń 2016

Kolęda 2018

26 stycznia w naszym klasztorze miała miejsce kolęda. Odwiedził nas ks. kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi w Kałkowie-Godowie – Zbigniew Stanios.

Pawłowski Klub Seniora

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.
Klub Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z osobami funkcyjnymi.Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię i wiele innych form aktywizacji. Kierownikiem Klubu został brat dr Mariusz Kuskowski, redaktor projektu unijnego który finansuje pierwszy rok działalności klubu a opiekunem tego miejsca oraz jego członków jest brat Adam Sztukiewicz ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Podczas oficjalnej części uroczystości otwarcia Ks Kustosz Zbigniew Stanios wygłosił słowo wstępne, po czym głos zabrał Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik. Następnie przemówili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Po wystąpieniach władz brat dr Mariusz Kuskowski kierownik Pawłowskiego Klubu Seniora w kilku słowach opowiedział o historii powstania projektu, jak również przybliżył zebranym jego cele i sposoby w jakie będą one realizowane. Po wystąpieniach władz Bp. Henryk Tomasik dokonał aktu poświęcenia Klubu. Oficjalną część otwarcia sfinalizowało przecięcie wstęgi. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się huczna zabaw, podczas której najpierw wystąpili miejscowi soliści, którzy mimo młodego wieku zachwycili zebranych swoim talentem i kunsztem wokalnym. Podczas wspólnego śpiewania seniorzy nie tylko mogli podziwiać talenty innych, ale mieli również okazję, by zaprezentować swoje walory głosowe,. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą taneczną, podczas której seniorzy pokazali młodszemu pokoleniu jak w praktyce wygląda aktywność w wieku senioralnym.