NIEDZIELA PALMOWA W KAPLICY DOMOWEJ

W niedziele palmową tj. 5 kwietnia w naszej domowej kaplicy zebraliśmy się by sprawować Liturgię Niedzieli Męki Pańskiej. Było to możliwe dzięki nadzwyczajnemu pozwoleniu Ordynariusza naszej diecezji  Księdza Bpa Henryka Tomasika , który wyraził zgodę na sprawowanie Liturgii Wielkiego Tygodnia w kaplicach klasztornych, czyli poza świątyniami parafialnymi. Bracia zebrali się w refektarzu aby tam dokonać obrzędu poświęcenia palm. Po czym śpiewając „Hosanna…” przeszli do kaplicy gdzie kontynuowano celebrację, sprawując Najświętszą Ofiarę której, integralną częścią była odczytana przez kapłana i braci postulantów Męka Pańska.

 

Różaniec o powstrzymanie pandemii

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,  wezwał duchownych i osoby konsekrowane, aby codziennie o godzinie 20:30 odmawiały w kościołach lub kaplicach klasztornych (bez obecności wiernych, co dyktowane jest sytuacją epidemiczną) Różaniec w intencji chorych na COVID-19, tych, którzy się nimi opiekują, pracowników służb medycznych i sanitarnych oraz o pokój serc i nawrócenie. Prośba Metropolity poznańskiego skierowana jest także do nas, dlatego Bracia w  odpowiedzi na apel Metropolity poznańskiego ks. abp Stanisława Gądeckiego podejęli codzienną adrację i modlitwę różańcową w wyznaczonej intencji oraz o ustanie pandemii.

Pielgrzymka Braci do Konstancina, Warszawy, Niepokalanowa i Rybna

Pierwszym punktem naszej pielgrzymki  było nawiedzenie grobu polskiej stygmatyczki Siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Mimo późnego wieczora i panujących ciemności przy pomocy latarek i wstawiennictwa  s. Wandy udało nam się  odnaleźć Jej grób . Modliliśmy się przy nim  za nasze Zgromadzenie i powierzaliśmy Jej orędownictwu nowe powołania oraz Duchową Rodzinę Braci Chrystusa Cierpiącego. Po modlitwie i nawiedzeniu cmentarza udaliśmy się na nocleg do Warszawy. W sobotę nie tak wczesnym ranem, pojechaliśmy na Msze świętą do Sanktuarium św. o. Pio, gdzie w cichości duszy wynagradzaliśmy Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi świata z racji 1 Soboty miesiąca. Kolejnym etapem naszej eskapady był warszawski Żoliborz gdzie nawiedziliśmy grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki Zwiedziliśmy również znajdujące się w podziemiach kościoła muzeum Jemu poświęconemu. Następnym przystankiem naszej Pielgrzymki była Katedra warszawska pw. św. Jana, gdzie uklęknęliśmy przy grobie Prymasa Tysiąclecia kard. Wyszyńskiego. Po spacerze i nawiedzeniu kolejnych kościołów znajdujących się na warszawskiej starówce pojechaliśmy do Niepokalanowa. Pięknym zwieńczeniem naszej pobożnej podroży było Rybno tam powierzyliśmy się Bożemu Miłosierdziu i spotkaliśmy się z siostrami ze Wspólnoty Służebnic Bożego Miłosierdzia. Rozmowy były długie i niezwykle owocne gdyż Duch Święty rozpalał nasze serca. Późnym wieczorem powróciliśmy do klasztoru by nazajutrz z nowymi siłami powrócić do swoich obowiązków i podopiecznych

Wizyta duszpasterska A.D. 2020

W dniu 9.01.2020 odbyła się w naszym klasztorze Wizyta duszpasterska zwana kolędą. Błogosławieństwa domu dokonał br. Paweł Bolibok SFCHP

Wyjazd Postulatu

W wigilię Niepokalanego Poczęcia 07.12.2019 nasi bracia wraz z postulatem nawiedzili klasztor na Łysej Górze gdzie oddali cześć największym w Polsce relikwiom Krzyża Św. Odwiedziny Sanktuarium stały się również okazją do spotkania z kustoszami tego miejsca czyli Oblatami Maryi Niepokalanej, którzy podjęli nas obiadem, kawą a nade wszystko otwartym sercem. Bracia nowicjusze oprowadzili nas po kompleksie kościelno-klsztornym.
Kolejnym przystankiem naszej podróży był klasztor sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie. Najważniejszym owocem tego spotkania była deklaracja sióstr że obejmą nas a zwłaszcza braci postulantów swoją modlitwą. Chwała Panu za ten piękny owocny czas spotkania z Bogiem i z ludźmi.

Bracia u grobu swojego założyciela.

W sobotę 16 listopada bracia profesi oraz bracia postulanci udali się w podróż do grobu ojca Założyciela. A przy okazji po drodze wstąpili do sanktuarium M B Fatimskiej i o. Pio w Terliczce. W tym świętym miejscu gdzie cześć odbierają patronowie naszego zgromadzenia, mogliśmy doświadczyć franciszkańskiej gościnności braci kapucynów którzy otworzyli przed nami podwoje swojego klasztoru. Kolejnym etapem naszej wędrówki był Jarosław gdzie spoczywają doczesne szczątki naszego ojca Założyciela i znajduje się klasztor Braci Mniejszych, w którym Ojciec Albin spędził wiele lat swojej zakonnej i kapłańskiej posługi. Klasztor ten za życia ojca Założyciela był jednym z centrów kultu św. o. Pio. Nawet w czasach głębokiego komunizmu, kiedy to w Polsce niewielu słyszało o stygmatyku z San Giovanni Rotondo, za sprawą ojca Albina i drukowanych przez niego w konspiracji broszur, rozszerzał się podziw i dla żyjącego jeszcze wówczas stygmatyka.  W Jarosławiu  nawiedziliśmy grób  ojca Albina oraz pierwszą w Polsce figurę świętego o. Pio, wystawioną staraniem naszego ojca Założyciela. Po modlitwie w tych ważnych dla nas miejscach, udaliśmy się do znajdującej się również w Jarosławiu dominikańskiej bazyliki Panny Maryi oraz znajdującej się tam studni z „cudownym źródełkiem”. Był to dla nas piękny i owocny czas powrotu do źródeł duchowości naszego zgromadzenia.

 

Czuwanie Fatimskie

W każdą sobotę miesiąca od maja do października wynagradzaliśmy Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi, jakimi jest ono obrażane. W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej odbywały się nabożeństwa wynagradzające. W tych nabożeństwach aktywnie biorą udział również nasi bracia, gdyż Matka Boża jest główną Patronką Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego

Siostra Łucja otrzymała od Matki Bożej podczas objawienia w Hiszpanii 10 grudnia 1925r. wskazania jak ma nieść ulgę w cierpieniu. Maryja zjawiła się wraz z Dzieciątkiem Jezus, położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Wtedy przemówiło Dzieciątko:

“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Matka Boża powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 r. Jezus powiedział jej wówczas:

“Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
– Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
– Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
-Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
– Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

 Jezus powiedział do siostry Łucji:

„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

Brat dr Mariusz Kuskowski wyróżniony przez Wójta Gminy Pawłów za wkład w krzewienie kóltury.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie zainaugurowali nowy Rok Kulturalny 2019/2020. Zasłużeni w krzewieniu i wspieraniu rodzimej kultury otrzymali prestiżowe nagrody Wójta Gminy Pawłów I Stopnia – Herb Kultury „Godziemba” oraz wyróżnienia Dyrektora. Miedzy wyróżnionymi znalazł się nasz współbrat Mariusz Kuskowski za swój wkład w kulturalny rozwój Gminy Pawłów.

 więcej informacji o tym wydażeniu:    https://pawlow.pl/zainaugurowali-rok-kulturalny-2019-2020/

Pielgrzymka brata Grzegorza

Trwajaca jedynie 2 dni pielgrzymka z Sanktuarium św. s. Faustuny na ulicy Żytniej w Warszawie do domu nazwanego jej imieniem w Ostrówku. Jest to miejsce, gdzie siostra Faustyna zarabiała na swój posag uświecając je swoją obecnością i modlitwą.
Pielgrzymka śladami Heleny Kowalskiej to czas naprawdę niezwykły gdzie łaska Boża spływała wprost do serca.